Richard Homola: Mácháč

date of exhibition: 2011/06/30 - 2011/09/06
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská