Denisa Krausová: Kauza Štětec

date of exhibition: 2011/09/03 - 2011/10/05
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: autorská

notes:
-
Denisa Krausová balancuje mezi současnými malířskými tendencemi s lehkostí malířky, která staví na základech propracované kompozice, nazvětšovaných artefaktů, propletených s reálnou krajinou, která dává obrazu řád (usadí nás v realitě, místě a času konání dané události)…
Nejaktuálnějším tématem Denisy Krausové se stává samotné hledání formální stylu malby při zobrazení krajiny, snaha zachytit bujení přírody, růst rostlin, hemžení, život, přičemž si zachovává subjektivní ráz surreálného světa. (Lucie Berková)
V posledních pěti letech se v malbě věnuji především krajině. Krajina mého okolí je často manipulovaná do bizarní či snové roviny, stává se tak platformou pro osobní příběh. Příběhy, jež jsou v obrazech naznačeny jsou založeny na surreálnem uchopení skutečnosti, kde se podstatou stává vytváření vlastních světů, příběhů, kontextů, v nichž se nejednou sama objevuji jako hlavní aktérka. Důležitým aspektem mé tvorby posledních let je precizní práce s detaily, kresba jako nosný prvek obrazu. (Denisa Krausová)
Výstavu Denisy Krausové zamýšlí Petra Herotová jako projekt Galerie města Blanska, což napomůže i propagaci galerie samotné. K této výstavě je také naplánován workshop za přítomnosti kurátorky nebo autorky.
galerie.blansko.cz, 7.1.2019