Michal Matzenauer a Martin Frind: Obrazy a kresby

date of exhibition: 2012/08/05 - 2012/10/31
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní