Papír a hlína / Paper and clay

date of exhibition: 2012/02/09 - 2012/04/05
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní