Jana Kasalová: Stav / State

date of exhibition: 2012/03/09 - 2012/04/05
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská