Praha na počátku století

date of exhibition: 2012/08/01 - 2012/09/02
institution: Galerie U Betlémské kaple
type of exhibition: kolektivní