Mezi symbolismem a surrealismem: České umění první třetiny 20. století ze sbírek AJG

date of exhibition: 2012/06/28 - 2012/09/09
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní