Daniela Benešová: Obrazy, Ladislav Janouch: Sochy

date of exhibition: 2012/09/11 - 2012
institution: Galerie Ikaros - Antik
type of exhibition: kolektivní