Bojmír Hutta (1920-1987)

date of exhibition: 2012/09/08 - 2012/12/30
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Komorní výstava chebského malíře a zakladatele zdejší galerie Bojmíra Hutty (1920–1987) se vztahuje hned ke dvěma výročím, připadajícím na rok 2012. Jednak je to padesát let od vzniku GAVU Cheb, kterou Hutta v roce 1962 coby městskou galerii založil ve stejné budově, v níž se nachází dodnes. Zároveň si připomínáme i dvacet pět let, která uplynou od jeho úmrtí. Vernisáž výstavy se uskuteční přesně v den, na který toto výročí připadá a bude spojena s odhalením pamětní desky na domě, kde žil (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 31, dnes turistické infocentrum).

Výstava se mohla uskutečnit i díky tomu, že v nové instalaci stálé expozice moderního českého umění otevřené letos v dubnu byl jeden sál vyhrazen proměnným výstavám z depozitáře. Díky tomu mohla galerie rychle reagovat na podnět uspořádat Huttovu výstavu v okamžiku, kdy byl program na tento rok už uzavřený. V tomto případě samozřejmě nepůjde o výstavu ze sbírek a budou zde převažovat zápůjčky ať už od rodiny, soukromých majitelů, z majetku města Cheb nebo z chebského muzea, které svou poslední akvizici – Cirkus Humberto v Chebu (1956) – získalo teprve loni.

Nevýhodu menšího prostoru galerie kompenzovala tím, že vlastně půjde o výstavy dvě, následující jedna po druhé. Ta první představí výběr z jeho díla s výjimkou jeho nejoblíbenějšího tématu, jímž byl starý Cheb. Tomu bude naopak věnována celá část druhá.

Na podnět několika lidí, kteří se s Bojmírem Huttou osobně znali a rádi by se o své vzpomínky na tuto výraznou osobnost chebského kulturního život podělili i s ostatními, galerie na závěr výstavy připravila vzpomínkový večer. Každý z pamětníků dostane prostor mezi 5 a 10 minutami.