Postskriptum k putovaniu Childe Harolda

date of exhibition: 2011/09/23 - 2011/10/23
institution: Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie
type of exhibition: autorská

notes:
http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/minule/2011/postskriptum-k-putovaniu-childe-harolda

Samostatná výstava Petry Feriancovej (1977) v Kabinete umenia 20. storočia+, Slovenskej národnej galérie je súčasťou výhry prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorej laureátkou sa Feriancová stala minulý rok. Medzinárodne etablovaná autorka, ktorá má za sebou účasť na mnohých zahraničných výstavách, žila v Ríme a v Londýne. Jej vizuálny jazyk a spôsob výtvarného uvažovania vykazuje univerzálne prvky, nepoznačené obmedzeniami domáceho regiónu, so vzácnou schopnosťou vypovedať a rezonovať v akomkoľvek kontexte. Vo svojej tvorbe sa nespovedá ani nezdôveruje, ale ponúka výsledky privátneho bádania pre ňu zaujímavej témy, ktoré však jednoznačne nevyhodnocuje. Rada pracuje s popisom formálnej operácie, často narába s hotovými predlohami, čo možno vnímať cez prizmu túžby ich vlastnenia. Výstava Post scriptum k Childe Haroldovi predstaví jej nové diela, niektoré ako rezíduum výherného pobytu v New Yorku. Vo forme priestorovej inštalácieodprezentuje fotografie, spracované knihy, svoje poznámky, objavy, vytrhnuté stránky, obrázky, diapozitívy, nájdené objekty – inak povedané obrazový materiál, ktorý nie je autorkin vlastný, ale predstavuje akýsi denník obdobia, ktoré pred výstavou prežívala, pretkaný literárno-historickými referenciami. Názov výstavy odkazuje prednostne na prácu s tzv. ´ideálnou autobiografiou´ Childa Harolda, slávnej postavy anglického spisovateľa Georgeho Gordona Byrona. Aj Feriancová predstaví akýsi ideálny denník, pričom divákovi nebude odhalené, ktorý zo zážitkov je v ňom z autorkinej strany autentický a ktorý čerpá zo zážitku niekoho iného (čo napokon sama nepovažuje za smerodajné).
Výstava bude inštalovaná v duchu muzeálnej prehliadky a k charakteru múzea ju priblížia aj
vystavené Feriancovej „exponáty“, podliehajúce subjektivizácii, a vyzývajúce diváka, aby si k nim našiel vlastnú cestu. Bude to autorkina autobiografická zbierka, alebo ako sama vraví, „kabinet kuriozít“.

Kurátorka: Lucia Gavulová