Renesanční grafika

date of exhibition: 1948/03
institution: Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky
type of exhibition: kolektivní