Celine Allard: Znovuobjevování - Rediscovering - Redécouvrir

date of exhibition: 2000/06/20 - 2000/06/28
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: autorská