Milan Mikuláštík: Title Museum

date of exhibition: 2001/12/10
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: autorská