Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra

date of exhibition: 1991/09/08 - 1991/10/06
institution: Pavilon České a Slovenské republiky
type of exhibition: kolektivní