Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra

date of exhibition: 1991/11/28 - 1992/01/02
institution: Dessewffyho palác
type of exhibition: kolektivní