Česká architektura 1945 - 1995

date of exhibition: 1995
institution: Galerie Jaroslava Fragnera
type of exhibition: kolektivní