Inge Kosková: Kresby

date of exhibition: 2003/05/14 - 2003/06/15
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská