Bytové domy A2, A3 - U Nemocnice v Litomyšli

date of exhibition: 1996
institution: _

notes:
soutěž
1. cena Josef Pleskot, Pavel Fanta, Radek Lampa, Zdeněk Rudolf, Filip Tittelbach