Malířství po druhé světové válce

Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1965   Z historie moderního malířství ([cyklus přednášek])