Jan Bauch: Výstava obrazů a soch Jana Baucha z posledních let

date of exhibition: 1963/07
institution: Zámek Litomyšl
type of exhibition: autorská