Jan Bauch: Kresby

date of exhibition: 1981/05
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská