Daniela Mikulášková-Kopková: Fotoaparáty

date of exhibition: 2012/05/30 - 2012/06/30
institution: Dům knihy Portal
type of exhibition: autorská

notes:
Cafe Portal