Petr Poliak

date of exhibition: 1984/09/28
institution: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie
type of exhibition: autorská