Marie Molová: Pohyb

date of exhibition: 2010/11/01 - 2010/11/26
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: autorská