Petr Kvíčala: Ornament

date of exhibition: 2001/04/12 - 2001/05/20
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: autorská

notes:
-
Petr Kvíčala se dlouhodobě soustřeďuje na významný fenomén současné abstrakce, který byl donedávna tabu, ve všech jeho estetických i významových vztazích. Jako první u nás předjímal rehabilitaci ornamentu, kterou můžeme v posledních letech sledovat i na mezinárodní scéně. Výstava byla průřezem Kvíčalovy tvorby od osmdesátých let do současnosti.