Poezie prostoru - prostor poezie

date of exhibition: 2012/10/01 - 2012/10/07
institution: Topičův klub Topičova salonu
type of exhibition: kolektivní