Ladislav Ľ. Pollák: Výber z diela

date of exhibition: 1962/09/22 - 1962/10/15
institution: Výstavná miestnosť
type of exhibition: autorská