České umění 20. století

date of exhibition: 1959
institution: Krajská galerie
type of exhibition: kolektivní