Milena Dopitová: Já, Pojď, Mám, Já, Jdu! / Mine, Come on, I've got it, Mine, I'm on it!

date of exhibition: 2012/12/05 - 2013/01/26
institution: Polansky Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
Projekt využívá holografické technologie, která umožňuje prostřednictvím
průhledné fólie specifické vnímání audiovizuální projekce v prostoru.