Jan Samec: Zatímní stratigrafie

date of exhibition: 2012/05/04 - 2012/06/17
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: autorská