Přírůstky 2001-2010

date of exhibition: 2011/07/26 - 2011/11/06
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
pracovně připojen jenom Václav Krůček
-
Akviziční činnost patří ke stěžejním činnostem sbírkotvorné instituce. Bohatství uměleckých děl Galerie výtvarného umění v Ostravě, která schraňuje ve svých depozitářích, patří k jedněm z nejdůležitějším souborů v českých muzeích umění. Bohužel v posledním dvacetiletí jsou možnosti rozvíjet toto věno generací minulých ovlivněny mnoha faktory. Zejména ekonomické možnosti, které se v posledních letech díky zřizovateli Moravskoslezskému kraji razantně zlepšily, jsou také poznamenány překotným vývojem na trhu s uměním. Přesto se v posledním desetiletí podařilo učinit velikou řadu akvizičních počinů, které neobyčejnou měrou doplňují, již tak bohatý fond. Sbírková politika je zaměřena na několik oblastí. Zejména to jsou umělci spjatí s naším regionem, kteří ho zároveň výrazně přerůstají a jsou součástí nejenom národního kontextu. Dále jsou to díla, která postupně doplňují mezery v částech sbírky především od sedmdesátých let 20. století do současnosti. Podařilo se učinit také nákupy děl internacionální povahy, která rozvíjí kolekci evropského umění a vytváří jedinečné konvoluty. Jsme velmi potěšeni, že se galerie stala i příjemcem mnoha v rozsahu zásadních darů, které potvrzují správnost směřování činnosti celé instituce. Všem dárcům, ale i umělcům za vstřícný přístup děkujeme.
Jiří Jůza