České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1975/02 - 1975/04
institution: Národní galerie v Praze
type of exhibition: kolektivní