Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové

date of exhibition: 2012/03/29 - 2012/06/17
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní