České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1975/05 - 1975/08
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní