České sochárstvo zo sbierok SNG

date of exhibition: 1971/06 - 1971/08
institution: Slovenská národná galéria
type of exhibition: kolektivní