České sochařství 1900 / 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1977/05 - 1977/08
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní