České sochařství 1900 / 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1978/01/11 - 1978/03/05
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: kolektivní