České sociální umění ze sbírek Moravské galerie

date of exhibition: 1973
institution: Horácké muzeum
type of exhibition: kolektivní