České sociální umění dvacátých let

date of exhibition: 1971/09
institution: Prostějov
type of exhibition: kolektivní