Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění

date of exhibition: 1966/05/07 - 1966/07/03
institution: Obecní dům
type of exhibition: kolektivní