Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění

person, born
Berka Čestmír, 3. 3. 1924