Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění

Picture
published, title (subtitle)
1913   Pobřežní děla v boji s loďstvem