Mezery v historii (1890 - 1938). Polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi

date of exhibition: 1994/04/05 - 1994/06/26
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
Grafická úprava tiskovin: Joska Skalník
Spolupráce: Arno Pařík, Anna Janištinová, Naďa Řeháková, Jitka Sedlářová, Josef Kroutvor, Ivana Thomaschke, Jindřich Vybíral, Zdeněk Lukeš