Přírůstky českého moderního umění

Picture
published, title (subtitle)
1908   Podobizna Arthura Schopenhauera