Tvrdošíjní a hosté

date of exhibition: 1921
institution: Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum)
type of exhibition: kolektivní