Pravděpodobná malba / The Probable Paiting

date of exhibition: 2000/05/25 - 2000/06/11
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní