Bohdan Lacina: Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně

person, born
Hlušička Jiří, 24. 4. 1929