Praha 1618-1800 ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

date of exhibition: 1967/05/20 - 1967/10/30
institution: Zámek Troja
type of exhibition: kolektivní