Milan Grygar: Grafické partitury

date of exhibition: 1970/02/12 - 1970/03/15
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: autorská