Tvůrčí skupiny fotografů

date of exhibition: 1973/11/29 - 1974/01/27
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní